ร่างกายมีอาการแบบนี้ ต้องทานวิตามินอะไร

ร่างกายมีอาการแบบนี้ ต้องทานวิตามินอะไร

วิตามินนั้นเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ร่างกายจะต้องได้รับอย่างครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ เมื่อร่างกายของเรานั้นขาดวิตามินไปก็จะแสดงอาการต่าง ๆ ออกมา ซึ่งของแต่ละอาการก็จะขึ้นอยู่กับวิตามินที่ขาดด้วย เนื่องจากวิตามินแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ของร่างกายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแสดงอาการออกมาดังต่อไปนี้

ดวงตา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ ช่วยให้เรานั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ เมื่อร่างกายขาดวิตามินบางชนิดจะทำให้การทำงานของตาบกพร่อง โดยมีอาการดังต่อไปนี้

 • ตาพร่ามัว เกิดจากการขาดวิตามินบี 1, วิตามินบี 2, วิตามินบี 12 และวิตามินซี
 • ตาแห้ง เกิดจากการขาดวิตามินเอ
 • มองไม่เห็นในที่มืด เกิดจากการขาดวิตามินเอ
 • เส้นเลือดฝอยแตกในลูกตาขาว เกิดจากการขาดวิตามินบี 2
 • ตาไม่สู้แดดจ้า เกิดจากการขาดวิตามินเอ และวิตามินบี 2
 • สายตาสั้น เกิดจากการขาดวิตามินซี, วิตามินดีและวิตามินอี

ผิวหนัง

ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ จึงเปรียบได้เหมือนจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สะท้อนสุขภาพภายในผ่านผิวพรรณที่สดใส โดยเมื่อร่างกายขาดวิตามินต่าง ๆ จะแสดงผ่านผิวหนังดังนี้

 • เป็นสิว เกิดจากการขาดวิตามินเอ, วิตามินอี, วิตามินบี 2, วิตามินบี 6 และวิตามินซี
 • มีตุ่มพุพอง เกิดจากการขาดวิตามินอี
 • ผิวแห้ง เกิดจากการขาดวิตามินเอและวิตามินซี
 • ผิวมัน เกิดจากการขาดวิตามินบี 2
 • ผิวซีด เกิดจากการขาดวิตามินบี 6
 • แพ้แมลงกัดต่อย เกิดจากการขาดวิตามินบี 1
 • มีริ้วรอย เกิดจากการขาดวิตามินเอ, วิตามินซีและวิตามินอี
 • ผิวเป็นจ้ำสีม่วงหรือสีดำ เกิดจากการขาดวิตามินซี และวิตามินบี 2

ผมและเล็บ

ผมและเล็บนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนัง แต่เป็นผิวหนังที่ตายแล้วและไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงจึงสามารถตัดได้ เมื่อร่างกายขาดวิตามิน เส้นผมและเล็บจะมีอาการต่อไปนี้

 • เป็นรังแค เกิดจากการขาดวิตามินบี 2 และวิตามินบี 6
 • ผมแห้ง เกิดจากการขาดวิตามินเอ
 • ผมร่วง เกิดจากการขาดวิตามินบี 6
 • ผมมัน เกิดจากการขาดวิตามินบี 2
 • จมูกเล็บลอก เกิดจากการขาดวิตามินซี
 • มีดอกขาวที่เล็บ เกิดจากการขาดวิตามินบี 6
 • เล็บลอก เกิดจากการขาดวิตามินเอ และวิตามินซี

ปากและลิ้น

ปากและลิ้นนั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญในการพูด ทานและดื่ม เมื่อร่างกายขาดวิตามิน จะแสดงออกมาทางปากและลิ้นได้ดังนี้

 • แสบร้อนที่ปากและลิ้น เกิดจากการขาดวิตามินบี 2, วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12
 • ปากแห้งและลอก เกิดจากการขาดวิตามินบี 2 และวิตามินบี 6
 • มุมปากลอกแตก เกิดจากการขาดวิตามินบี 2 และวิตามินบี 6
 • มีกลิ่นปาก เกิดจากการขาดวิตามินบี 6
 • ลิ้นเป็นปื้นขาว เกิดจากการขาดวิตามินบี 2