มาตรฐาน ISO กับโรงงานอาหารเสริม

มาตรฐาน ISO กับโรงงานอาหารเสริม

แน่นอนว่าไม่ว่าเจ้าของแบรนด์หรือผู้ประกอบการโรงงานอาหารเสริมต้องคุ้นเคยและรู้จักกันดีกับมาตรฐาน ISO ที่ย่อมาจาก International Organization for Standardization ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพระดับโลก โดยจะแบ่งย่อยมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามแต่ละอุตสาหกรรมออกไปเช่น ISO 9001 ที่หมายถึงการรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กรนั้น แล้วคุณภาพด้านการจัดการนั้นคืออะไร มีผลดีอย่างไรในการผลิตอาหารเสริม ทำไมต้องผลิตกับโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO เราได้รวบรวมคำตอบมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

1. สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน

แน่นอนว่าการที่จะทำบริการในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงผลิตอาหารเสริมก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าคุณภาพมาตรฐาน เพราะนั่นจะหมายถึงว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วสิ่งดี ๆ หรือสิ่งที่เราประทับใจที่เคยได้รับจากสินค้าและบริการนั้นยังคงดีอยู่ ไม่ใช่แค่ช่วงแรกที่เราไปใช้บริการแล้วคุณภาพ็ค่อย ๆ ตกลงเรื่อย ๆ ซึ่งแน่นอนว่าโรงงานที่รับมาตรฐาน ISO นั้นมีการรักษาคุณภาพที่ดีให้กับเจ้าของแบรนด์ เพราะสิง่ทีเป็นปัจจัยหลักในการผ่านการรับรอง ISO นั้นคือการสร้างและรักษามาตรฐานนั้นไว้ให้ได้

2. ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญเสมอ

หนึ่งในข้อกำหนดในการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 นั่นคือการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางโรงงาน โดยลูกค้านั้นเป็นบุคคลสำคัญที่โรงงานจะต้องบริการให้เสมอภาคและเท่าเทียมกันกับทุกระดับชั้นและบริการอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเจ้าของแบรนด์นั้นมาเป็นลูกค้า คุณจะเป็นบุคคลสำคัญเสมอ

3. บริการที่รวดเร็ว ตรวจสอบได้

3 นโยบายหลักที่โรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่จะต้องปฏิบัติตามเมื่อผ่านมาตรฐาน ISO 9001 นั่นก็คือ

  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน
  • บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้วย 3 นโยบายนั้นทำให้การทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงเป็นเหตุผลทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการโรงงานอาหารเสริมที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001

4. ทุกกระบวนการมีผู้ดูแลงานชัดเจน ตามมาตรฐานการจัดการ

ทุกขั้นตอนการทำงานนั้นทุกคนต่างคนต่างทำงาน ไม่มีผู้ดูแลงานที่ชัดเจนว่ากระบวนการนี้ใครคือผู้รับผิดชอบ หากเกิดปัญหาติดขัดระหว่างกระบวนการขึ้นมาก็วุ่นวายถ้าเจ้าของแบรนด์ไปใช้บริการกับโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะเมื่อเกิดปัญหาจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ แต่ถ้าไปใช้บริการกับโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO นั้น ในทุกกระบวนการทำงานจะมีผู้ดูแลงานอย่างชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาก็จะทราบโดยทันทีว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ

5. มีการวิเคราะห์และประเมินผล

โรงงานผลิตอาหารเสริมนั้นจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่โรงงานดำเนินการอยู่นั้นเป็นหนทางที่ถูกต้อง หรือเดินมาถูกทางไหมถ้าขาดการวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งการวิเคราะห์ และประเมินผลนั้นนอกจากจะทำให้เห็นจุดบกพร่องที่ผ่านมาแล้ว ยังทำให้เห็นจุดแข็งได้อีก ด้วยจุดนี้ทำให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของแบรนด์ เพราะสินค้าของเจ้าของแบรนด์นั้นก็จะมีการถูกเพิ่มประสิทธิภาพตาม บวกกับคุณภาพการบริการที่เพิ่มตามด้วย